สถานประกอบการอุตสาหกรรมการบิน

กลุ่ม 1 การให้บริการขนส่งทางอากาศ
(Commercial Air Transport Services)
กลุ่ม 2 การบินทั่วไป
(General Aviation)
กลุ่ม 3 กิจการท่าอากาศยาน
(Airport Operation and Services)
กลุ่ม 4 การให้บริการการเดินอากาศ
(Air Navigation Services)
กลุ่ม 5 การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aircraft engine and engine parts Manufacturing)
กลุ่ม 6 สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(Aviation Training)
กลุ่ม 7 การซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Repair, Maintenance and Overhaul of aircraft engine and parts)
กลุ่ม 8 งานกำกับดูแลทางด้านการบิน
(Aviation Regulatory Functions)
กลุ่ม 9 การให้บริการทางด้านการบินอื่นๆ
(Other Air Transport Services)
แบบประจำมีกำหนดระหว่างประเทศ ภายในประเทศ และแบบไม่ประจำ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด
แบบประจำมีกำหนดระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจำ
บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
แบบไม่ประจำ
บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด
บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซเซอร์วิส จำกัด
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จำกัด
บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท ไทย ฟลายอิ้ง เซอร์วิส จำกัด
แบบไม่ประจำ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด
แบบไม่ประจำอื่น ๆ
บริษัท ฟลายอิ้ง มีเดีย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
สมาคมการบินทั่วไปที่ได้รับการรับรองข้อบังคับสมาคมการบินทั่วไปตามกฎหมายการเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สมาคมสโมสรการบินพลเรือน (บางพระ)
สมาคมเชียงใหม่สกายแอดเวนเจอร์
สมาคมเฟรนด์ ฟลายอิ้งคลับ
สมาคมการบินสยาม
สมาคมสโมสรนักบินอาสา
สมาคมการบินองครักษ์
สมาคมอากาศยานเบาและเบาพิเศษเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการบินและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
สมาคมการบินอุบล
สมาคมการบินบลูเบิร์ด
สมาคมการบินอากาศยานเบาพิเศษ พัทยา
สมาคมการบินอิสานเหนือ
สมาคมอากาศยานเบาพิเศษ เชียงใหม่
สมาคมอีเกิล ฟลายอิ้ง คลับ
สมาคมการบินธนวิวัฒน์
สมาคมเทคโนโลยีการบินและหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
สมาคมการบินนก
สมาคมการบินภาคเหนือ
สมาคมการบินเอเชีย
สมาคมเชียงใหม่สกายเอ็ดเวนเจอร์
สมาคมการบินบูรพาทิศ
สมาคมการบินฟ้า
สมาคมไทยเจอเนอรัลเอวิเอชั่น
AOL ประเภทการทำงานทางอากาศ (เพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ และบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน)
บริษัท โซแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด
AOL ประเภทการทำงานทางอากาศ (อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเพื่อการเกษตร)
บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จำกัด
AOL ประเภทการทำงานทางอากาศ (เพื่อการบินชมภูมิประเทศ ที่ ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน)
บริษัท อวานติ แอร์ ชาร์เตอร์ จำกัด
AOL ประเภทการทำงานทางอากาศ (การใช้อากาศยานบินเพื่อทิ้งร่มอากาศ)
บริษัท แอ๊ก โกลบอล จำกัด
บริษัท ดรอปโซน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทย สกาย แอ็ดแวนเจอร์ จำกัด
บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด
กิจกรรมย่อยท่าอากาศยาน (Aerodrome services)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรมท่าอากาศยาน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา
กิจกรรมย่อยการให้บริการภาคพื้น (Ground handling services)
บริษัท บางกอกไฟล์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด
กิจกรรมย่อยการให้บริการเชื้อเพลิง (Fuel and oil handling)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)
บริษัท เอเอสไอจี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO)
กิจกรรมย่อยบริการจัดอาหาร (Catering)
ฝ่ายครัวการบินไทย
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
กิจกรรมย่อยซ่อมบำรุงอากาศยานในลานจอด (CAAT-145 Approved Maintenance Organizations)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (013/2525)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (013/2525-3)
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด
บริษัท โรยัลแอร์พอร์ทเซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคส เอเวียชั่น จำกัด
บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด
บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท ไทย สกาย แอ๊ดเวนเจอร์ จำกัด
กิจกรรมดับเพลิง (Service activities incidental to air transportation)
บริษัท อเมริกัน ออโต้ -อิมพอร์ต จำกัด
กิจกรรมย่อยให้บริการพื้นที่จอดรถ
บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขเจริญกิจ
กิจกรรมย่อยร้านสินค้าปลอดภาษี (Duty Free)
บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด
จำนวนผู้ให้บริการทั้งหมด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กองการบินทหารเรือ กองทัพเรือ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAR), สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมการผลิตอากาศยาน และชิ้นส่วนอากาศยาน (Aircraft engine and engine parts Manufacturing)
บริษัท จีเคเอ็น แอร์โรสเปซ ทรานส์พาเรนซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาฟราน เคบิน (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท ซาฟราน เคบินลำพูน จำกัด
บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซเทค จำกัด
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ดูคอมมัน เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย แอร์โรไดนามิคส์ จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีทีเอส ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โปร พรีซิชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เวิร์คเพรส เอวิเอชั่น ไทย จำกัด
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
บริษัท เอ็มอาร์เอเอส (เอเชีย) จำกัด
บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด
บริษัท แอโร่เวิร์ค (เอเชีย) จำกัด
บริษัท แอโร่เวิร์ค คอมโพสิต (เอเชีย) จำกัด
บริษัท โอมาดะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เฮลิกซ์ คอมโพซิทส์ จำกัด
บริษัท เลนโซ่แอโรสเปซ จำกัด
บริษัท ซี.ซี.เอส. กรุ๊ป จำกัด
บริษัท บีเคเอฟ จำกัด
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
บริษัท บริดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้ได้การรับรองด้านการฝึกอบรมด้านการบิน (Flying Training Organisation: FTO)
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ดี - 0507 ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด
บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด
บริษัท เอเอฟเอ แอโรนอตติคอล จำกัด
บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท ไทย แอร์โรนอติคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น
เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บริษัท ไฟลท์ เทรนนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Thai Australian Technical College)
บริษัท เดอ มิเนอร์วา จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอบการฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Training Organisation: ATCTO)
สถาบันการบินพลเรือน
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้น (Aircraft Maintenance Engineering Training Organisation: AME)
สถาบันการบินพลเรือน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รายชื่อศูนย์ทดสอบภาษาผู้ประจำหน้าที่ (Language Proficiency Testing Center (LPC)
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไฟลท์ เทรนนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เดอ มิเนอร์วา จำกัด
รายขื่อผู้ประกอบการได้รับการรับรองจากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอร์บอร์น ซัพพอร์ต จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
บริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คอสโม ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็ม พี เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แอร์คราฟท์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
บริษัท เทอร์ไบน์แอโร รีแพร์ จำกัด
บริษัท แอโรสเปซ เอ็มอาร์โอ จำกัด
บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จำกัด
บริษัท ระวัน เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
บริษัท ทีพี แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ โพรดิจี เทค จำกัด
บริษัท เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
บริษัท ฮีโร่เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท แบคคัส อินเตอร์ จำกัด
หน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการบิน (Aviation Regulatory Functions)
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรมคลังสินค้า (Warehouse and Storage)
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทคโนโลยี เอเชียแปซิฟิค จำกัด
บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
บริษัท สปีดีชั่น จำกัด
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Forwarder)
บริษัท อคูเท็คท์ จำกัด ประเทศไทย จำกัด
บริษัท แอร์ อีเกิล อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอร์ไทเกอร์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อเมซซิ่ง โลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด
บริษัท แอร์โรเฟรท จำกัด
บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คลาสกวิ้น (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดนามิค แอร์ คาร์โก้ จำกัด
บริษัท อีสท์- เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัด
บริษัท จี.อี. โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท โกลบอล ดิสทริบิวชั่น อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ฮาร์เปอร์สเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด
บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกวิน แอร์ พลัส โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มัลติแอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพิร์ล โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด
บริษัท อาร์.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด
บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท สแกน เวท โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด
บริษัท สยามแองโกลทรานส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
บริษัท ไทยอุน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โทลล์ โกลบัล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด
บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด
บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เวิลด์ ยูไนเต็ด โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิสม่า ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด
บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท ทรานสปีด จำกัด
บริษัท ทัวร์ รอแยล แอร์ คาร์โก้ จำกัด
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด
บริษัท สปีดมาร์ค ทรานสปอร์เตชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยาม คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด
บริษัท ซีเกท โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สแกนเวล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รอยัล เฟรท เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท รีนุส โปรเจค โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เพาเวอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ไพลอต แอร์คาร์โก้ จำกัด
บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส ไอ โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท เอ็ม.จี.เอ็ม. เฟรท ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท แมส ทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท เอ็ม พลัส อาร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลีโอแอร์คาร์โก จำกัด
บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด
บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฮคนี่ ทรานสปอร์เตชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กลอรี่ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท จีโอดีส ไทย จำกัด
บริษัท ฟังก์ชั่นแนล แอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เฟรทเอ๊กซเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็มบาสซี เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดาร์ท โกลบอล โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด
บริษัท ดั้กเซ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.ที.เอ. จำกัด
บริษัท ซีวา เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอก เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ จำกัด
บริษัท เอพีซี โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด
บริษัท แอร์โก้ แทรเวิลและคาร์โก้ จำกัด
บริษัท แอร์ แปซิฟิค จำกัด
บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
บริษัท สุโขทัย เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ.เอส. โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท แอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ แทรเวล จำกัด
บริษัท แอร์ เมลล์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ออลพอร์ต คาร์โก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเอสอี แอร์ ซี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอตแลนติค ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์โก้-พาร์ทเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ไชน่า ไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด
บริษัท อีสเทิร์น แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ยูซุ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟีต้า เฟรท ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จีทรีโกลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โกลเด้นสตาร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท เฮลแมน เวิร์ลไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท เอชทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จำกัด
บริษัท เจเนล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โคไชน่า เฟรท(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ลีดเดอร์ มิวชวล เฟรท ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอลเอ็กซ์ แพนโทส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มอร์ริสัน เอ็กซ์เพรส คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มเอสอี เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โอไอเอ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พี.ที. แอร์ คาร์โก้ จำกัด
บริษัท พี แอนด์ ซี อินเตอร์คอนติเนนตัล (พี ซี ไอ) จำกัด
บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท พินนาเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไพโอเนียร์ คาร์โก้ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซังกิวไทย จำกัด
บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สแกน โกลเบิล โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท เอส ซี ที โลจิสติก จำกัด
บริษัท ซีบร้า ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ชิปโก้ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยาม ไอ-โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท ไทรเวย์ส โลจิสทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อันลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วี. คาร์โก จำกัด
บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอร์โก้ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods)
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร
บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
กิจกรรมรักษาความปลอดภัย (Combined facilities support activities)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบริการการบิน จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชั่น จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอฟ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเยวริทัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
กิจกรรมทำความสะอาดอาคาร (General cleaning of buildings)
บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด
บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด
บริษัท แจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่งฯ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.อาร์ แลนด์สเคป
บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท กิจการร่วมลงทุน บีพี จำกัด
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท 109 คอนเซาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แคร์ แอนด์ คลีน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด
บริษัท อินเตอร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
กิจกรรมดูแลรักษาสภาพภายนอกอาคาร ตัดต้นไม้ จัดพื้นที่
บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนไม้งาน (2008)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปรีชายนต์ (2003)
บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด
บริษัท เอเดน แลนด์สเคป จำกัด
บริษัท เอเจนเทค จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สินไพศาล (2009)
กิจกรรมเวชศาสตร์การบิน
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน))
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน))
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพญาไท 2